احداث سردخانه های صنعتی بالای صفر (امونیاک) برای نگهداری محصولات کشاورزی (مرکبات و غیره)و زیر صفر و بالای صفر و تونل انجماد و دامی (گوشت و مرغ و ......)

و آیس بانک در مصارف تولید لبنیات از جمله فعالیتهای در بخش کشاورزی و دامداری می باشد.