علاوه بر تامین تهویه مناسب و محیط های اداری و سالن های تولید همچنین سیستم های سرمایشی صنعتی در بخش تولید نیز (دستگاههای ریختگری تزریقی پلاستیکی و فلزی و .....) و در بخش مخابراتی برای خنک سازی سیستم های دیتا سنتر در کار مخابراتی مورد استفاده قرار می گیرد.