چیلرهای تراکمی

شرکت حرارت صنعتی ایران عرضه کننده چیلرهای تراکمی در چهار دسته چیلرهای اسکرال هوا خنک، چیلرهای اسکرال آب خنک ، چیلرهای اسکرو هوا خنک و چیلر های اسکرو آب خنک ای است.
چیلرهای شرکت حرارت صنعتی ایران با برند های HSI،  LARK و Tica عرضه می شود.
برند HSI متعلق به شرکت حرارت صنعتی ایران است و تولیدات چیلرهای این برند در داخل کشور انجام می شود.
برندهای TICA و LARK متعلق به کشور چین هستند و محصولات این دو برند به صورت مستقیم از چین وارد می شود.
تفاوت چهار دسته زیر مجموعه چیلرهای تراکمی یعنی اسکرو آب خنک ، اسکرو هواخنک، اسکرال آب خنک، اسکرال هواخنک به دلیل نوع کمپرسور و نحوه خنک سازی کندانسورهای آنها است.
چیلر هایی که از کمپرسور اسکرو استفاده می کنند در ابتدای نام آنها کلمه اسکرو و چیلرهایی که از کمپرسور اسکرال استفاده می کنند در ابتدای نام آنها کلمه اسکرال می آید.
کلمه دوم در نام زیر دسته های چیلر یعنی آب خنک و هوا خنک به نحوه خنک سازی کندانسور چیلر مرتبط است. اگر کندانسور چیلر با هوای محیط خنک بشود به آن هواخنک و اگر برای خنک سازی کندانسور از آب استفاده شود به آن آب خنک می گویند.
برای بررسی هریک از مدل های چیلرهای تراکمی و دانلود دیتاشیت و مشخصات فنی بر روی عکس زیردسته در پایین کلیک بفرمایید. 

چیلر اسکرو آب خنک

چیلر اسکرو آب خنک

چیلر اسکرو هوا خنک

 چیلر اسکرو هوا خنک

چیلر اسکرال آب خنک

چیلر اسکرال آب خنک

چیلر اسکرال هواخنک

چیلر اسکرال هواخنک