فن کویل

فن کویل های سقفی توکار (فن کویل کانالی)، فن کویل های کاستی یک طرفه، کاستی دو طرفه و کاستی چهار طرفه و فن کویل زمینی از برنده های HSI، Tica را مشاهده می فرمایید.
برند HSI متعلق به شرکت حرارت صنعتی ایران است و تولیدات فن کویل این برند در داخل کشور انجام می شود.
برند TICA متعلق به کشور چین است و محصولات این برند به صورت مستقیم از کارخانه چین وارد می شود.
برای مشخصات تکمیلی و بررسی هر یک از دسته های فن کویل بر روی عکس آن کلیک بفرمایید.

فن کویل کاستی چهار طرفه

فن کویل کاستی چهار طرفه

فن کویل کاستی دو طرفه

فن کویل کاستی دو طرفه

فن کویل کاستی یک طرفه

فن کویل کاستی یک طرفه

فن کویل سقفی تو کار(فن کوئل کانالی)

فن کویل سقفی تو کار(فن کوئل کانالی)