مبحث طراحی و مشاوره در زمینه سیستمهای تهویه مطبوع در شرکت حرارت صنعتی ایران بر دو زمینه استوار می باشد.

1-   طراحی و مشاوره سیستمهای تهویه مطبوع پروژه هایی که دستگاههای آناز طریق شرکت حرارت صنعتی ایران تامین گردیده است . در این پروژه ها از ابتدا مهندسین فنی شرکت با ورود به پروژه نقشه های فنی و اجرایی تاسیسات تهویه مطبوع و در صورت نیاز کارفرما کل تاسیسات برق و مکانیک را تهیه نموده و سپس بر اجرای آنها در طول مدت زمان انجام پروژه نظارت مینمایند و در نهایت با نصب دستگاههای شرکت حرارت صنعتی ایران تمام  ساختمان توسط گروه فنی مهندسی حرارت صنعتی ایران در زمینه تاسیسات گارانتی می گردد.

2-    در بسیاری از پروژه های عمرانی  با توجه به اینکه کارفرمایان محترم از قبل برند دستگاههای خود را مشخص نموده اند ف همکاران فنی و مهندسی شرکت در راستای موازی با روند رو به جلوی پروژه  به صورت کاملا تخصصی و رایگان به ارائه مشاوره فنی و مهندسی می پردازند.

اما در زمینه فعالیتهای صنعتی ، طراحی صحیح و مشاوره فنی و مهندسی نقش بسیار عمده ای در افزایش راندمان و بهره وری کارخانجات را ایفا می کند. از مهمترین نکات قابل توجه در این زمینه ارائه راه حل و یا به عبارت دیگر Mechanical soloution جهت افزایش بهره وری میباشد که با توجه به سابقه طولانی این شرکت در زمینه تهویه مطبوع و بهره گیری از مهندسین مجرب ایرانی و اروپایی در دهه های شصت و هفتاد خورشیدی جهت حضور در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و نهادینه شدن و انتقال این دانش به نسل جدید مهندسین شرکت حرارت صنعتی ایران، ما میتوانیم در این زمینه گزینه بسیار مناسبی جهت خدمت رسانی به هموطنان عزیزمان باشیم.