ارائه خدمات به صورت مهندسی، تامین تجهیزات، اجرا و بهره برداری

بخش های مهم و پر کاربرد شرکت حرارت صنعتی ایران ارائه خدمات EPC-C  برای کارفرمایان محترم بوده است، که شامل طراحی، تامین تجهیزات، اجرا و بهره برداری کامل تاسیسات پروژه می باشد.

به دلیل کاهش هزینه های تاسیسات، از بین بردن دغدغه های کارفرمایان از بابت تداخل اکیپ های اجرایی مختلف و همچنین خدمات دهی ازیک شرکت این بخش بسیار مورد استقبال کارفرمایان محترم قرار گرفته است.

این شرکت مفتخر است با در دست داشتن تیم های اجرایی مجرب و مهندسین با تجربه، خدمات EPC-C  بسیاری از پروژه های خود به نحوه احسنت به سرانجام رسانده است.