در زمینه تامین تجهیزات عمده فعالیت های ما به دو صورت می باشد :

1 تامین قطعات و ادوات کنترلی مربوط به مباحث الکترونیک تهویه مطبوع شامل PLC و کنترل کننده چیلر، کنتاکتورها و بی متالها ، سایدگلاس ، شیر سلنوئید و تمامی قطعات الکترونیکی و همچنین تامین قطعات مکانیکی چیلرهای اسکرو و اسکرال شامل ساخت و تولید کندانسور و اواپراتور SHELL & TUBE و مبدل حرارتی PLATE

2 همچنین چیلرهای اسکرو و اسکرال و روفتاپ پکیج ، همچنین سردخانه های صنعتی فریونی و آمونیاکی و هواسازهای صنعتی و هایژنیک و همچنین اتاق های تمییز جهت داروسازی

 

شایان ذکر است که چیلرها ، هواسازها و روفتاپ پکیج های شرکت حرارت صنعتی ایران به دو صورت تولید داخل و وارداتی از برند TICA  ، IMBAT و LARK می باشد که کارفرمایان عزیز در هر مورد با مشاهده دستگاههای در حال کارکرد می توانند خواسته های خود را مطرح و خصوصیات فنی مورد نیاز خود را از لحاظ قطعات دستگاه و نوع برند مشخص نمایند