نمایشگاه صنعت و ساختمان حضوری پر رنگ تر از همیشه

شرکت حرارت صنعتی ایران این بار با قدرت بیشتر اقدام به شرکت در نمایشگاه صنعت و ساختمان که در مرداد ماه 1396 برگزار می شود. کرد 

این نمایشگاه  از 21 تا 24 مرداد ماه 1396 واقع در محل دائمی  برگزاری نمایشگاه های بین المللی برگزار می شود . 

حرارت صنعتی ایران نیز یا وجود رقیبانی قدرتمند توانست در این نمایشگاه حضور به عمل برساند . 

که تا اختتام نمایشگاه مقدم تمام مهمانان عزیز گرامیست .

 

اخبار کامل و تصاویر پس از اتمام نمایشگاه .